Tikittussat / Ankomster / Arrivals
28. januar 2020
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 502 Kangerlussuaq 09:30
GL 504 Kangerlussuaq 09:50 Aflyst
GL 500 Kangerlussuaq 11:20
GL 7301 Qasigiannguit 11:35
GL 582 Kangerlussuaq 13:20
GL 580 Kangerlussuaq 14:05
GL 7305 Qeqertarsuaq 14:05
GL 7353 Aasiaat 14:40
GL 592 Nuuk 15:35
GL 534 Aasiaat 15:05
GL 7307 Saqqaq 16:00
GL 205 Upernavik 19:55
29. januar 2020
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 592 Nuuk 09:20
GL 502 Kangerlussuaq 10:35 10:40
GL 111 Qaarsut 12:50
GL 7301 Qeqertarsuaq 13:55
GL 7353 Qasigiannguit 14:30
GL 7355 Qasigiannguit 15:35
GL 205 Upernavik 17:30
GL 496 Aasiaat 16:50
Aallartussat / Afgange / Departures
28. januar 2020
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 501 Kangerlussuaq 08:35
GL 7300 Qeqertarsuaq 09:00
GL 7350 Aasiaat 09:30
GL 533 Aasiaat 10:05
GL 573 Kangerlussuaq 10:25 Aflyst
GL 571 Kangerlussuaq 11:50
GL 7304 Qeqertarsuaq 12:35
GL 513 Kangerlussuaq 13:55
GL 7306 Saqqaq 14:25
GL 515 Kangerlussuaq 15:30
GL 204 Upernavik 17:10
GL 517 Kangerlussuaq 20:50
29. januar 2020
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 7350 Qasigiannguit 09:00
GL 7300 Qeqertarsuaq 09:00
GL 204 Upernavik 10:00
GL 497 Aasiaat 10:15
GL 110 Qaarsut 11:10
GL 7354 Qasigiannguit 14:50
GL 593 Nuuk 18:00