Tikittussat / Ankomster / Arrivals
17. juli 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 592 Nuuk 09:20 Landet
GL 1590 Nuuk 10:20 Landet
NY 439 Reykjavik 11:30 Landet
GL 6397 Kangerlussuaq 14:00 Landet
GL 3629 Qaanaaq 16:50 Landet
GL 6398 Kangerlussuaq 16:15 Landet
GL 205 Upernavik 17:15 Landet
GL 496 Aasiaat 16:45 Landet
18. juli 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 111 Qaarsut 08:10
GL 502 Kangerlussuaq 09:30
NY 439 Reykjavik 11:30 11:30
GL 500 Kangerlussuaq 11:20
NY 441 Reykjavik 12:30 12:30
GL 582 Kangerlussuaq 13:20
GL 580 Kangerlussuaq 14:15
GL 534 Aasiaat 15:00
GL 512 Kangerlussuaq 16:30
GL 205 Upernavik 20:15
19. juli 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
NY 439 Reykjavik 11:30 11:30
Aallartussat / Afgange / Departures
17. juli 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 204 Upernavik 09:50 Startet
GL 497 Aasiaat 10:15 Startet
GL 3628 Qaanaaq 11:15 Startet
NY 440 Reykjavik 12:15
GL 3204 Upernavik 17:40 Startet
GL 593 Nuuk 17:40 Aflyst
GL 1591 Nuuk 17:45 Startet
18. juli 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 110 Qaarsut 06:35
GL 503 Kangerlussuaq 07:45
GL 501 Kangerlussuaq 08:35
GL 533 Aasiaat 10:05
GL 571 Kangerlussuaq 11:50
NY 440 Reykjavik 12:15
NY 442 Reykjavik 13:15
GL 513 Kangerlussuaq 13:55
GL 515 Kangerlussuaq 15:30
GL 204 Upernavik 17:25
19. juli 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
NY 440 Kangerlussuaq 12:15
NY 440 Kangerlussuaq 12:15