Tikittussat / Ankomster / Arrivals
21. oktober 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 500 Nuuk 07:40 Landet
GL 501 Ilulissat 07:50 Landet
GL 502 Nuuk 08:05 Landet
GL 264 Maniitsoq 09:05 Landet
GL 544 Nuuk 09:55 Landet
GL 779 København 09:55 Landet
GL 546 Nuuk 10:10 Landet
GL 542 Nuuk 10:35 Landet
GL 548 Nuuk 10:55 Landet
GL 571 Ilulissat 11:00 Landet
GL 533 Aasiaat 11:05 Landet
GL 232 Sisimiut 10:55 Landet
GL 272 Nuuk 13:15 Landet
GL 265 Sisimiut 13:40 Landet
GL 513 Ilulissat 14:05 Landet
GL 512 Nuuk 14:15 Landet
GL 1556 Nuuk 15:10 Landet
GL 515 Ilulissat 15:30 Landet
22. oktober 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 502 Nuuk 08:05
GL 504 Nuuk 08:40
GL 501 Ilulissat 09:25
GL 264 Maniitsoq 09:30
GL 500 Nuuk 10:00
GL 573 Ilulissat 11:15
GL 426 Narsarsuaq 12:15
GL 544 Nuuk 11:35
GL 533 Aasiaat 11:40
GL 781 København 11:40
GL 232 Sisimiut 11:30
GL 548 Nuuk 12:25
GL 571 Ilulissat 12:40
GL 265 Sisimiut 14:05
GL 513 Ilulissat 14:45
GL 512 Nuuk 15:15
GL 515 Ilulissat 16:20
GL 1558 Nuuk 18:05
GL 517 Ilulissat 21:30
Aallartussat / Afgange / Departures
21. oktober 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 500 Ilulissat 08:10 Startet
GL 501 Nuuk 08:25 Startet
GL 502 Ilulissat 08:40 Startet
GL 264 Sisimiut 09:30 Startet
GL 551 Nuuk 10:25 Startet
GL 582 Ilulissat 10:45 Startet
GL 543 Nuuk 11:00 Startet
GL 780 København 11:40 Startet
GL 555 Nuuk 11:50 Startet
GL 580 Ilulissat 11:55 Startet
GL 1521 Sisimiut 12:00 Startet
GL 235 Sisimiut 12:10 Startet
GL 272 Aasiaat 13:45 Startet
GL 265 Maniitsoq 14:15 Startet
GL 513 Nuuk 15:00 Startet
GL 512 Ilulissat 15:10 Startet
GL 1557 Nuuk 15:35 Startet
GL 515 Nuuk 16:05 Startet
22. oktober 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 502 Ilulissat 08:45
GL 504 Ilulissat 09:10
GL 501 Nuuk 10:00
GL 264 Sisimiut 10:05
GL 500 Ilulissat 10:35
GL 551 Nuuk 12:15
GL 555 Nuuk 12:25
GL 582 Ilulissat 12:35
GL 235 Sisimiut 12:40
GL 427 Narsarsuaq 12:45
GL 782 København 13:10
GL 580 Ilulissat 13:20
GL 534 Aasiaat 13:35
GL 265 Maniitsoq 14:35
GL 513 Nuuk 15:40
GL 512 Ilulissat 15:45
GL 515 Nuuk 16:50
GL 1559 Nuuk 19:00
GL 517 Nuuk 21:55