Tikittussat / Ankomster / Arrivals
21. august 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 502 Nuuk 08:00 Landet
GL 533 Aasiaat 11:15 11:50
GL 6407 12:25
NY 440 Ilulissat 13:00 12:54
NY 440 Ilulissat 13:00 12:54
GL 513 Ilulissat 14:15 14:45
22. august 2019
Rute Fra Planlagt Forventet Status
GL 502 Nuuk 08:05
GL 503 Ilulissat 08:35
GL 501 Ilulissat 09:25
GL 264 Maniitsoq 09:30
GL 500 Nuuk 10:00
GL 546 Nuuk 11:15
GL 544 Nuuk 11:35
GL 533 Aasiaat 11:40
GL 781 København 11:40
GL 232 Sisimiut 11:30
GL 548 Nuuk 12:25
GL 571 Ilulissat 12:40
NY 440 Ilulissat 13:00 13:00
NY 440 Ilulissat 13:00 13:00
GL 265 Sisimiut 14:05
GL 513 Ilulissat 14:45
GL 556 Nuuk 15:15
GL 512 Nuuk 15:15
GL 515 Ilulissat 16:20
GL 1558 Nuuk 18:05
Aallartussat / Afgange / Departures
21. august 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 502 Ilulissat 08:25 Startet
GL 6407 11:00
GL 582 Ilulissat 12:10 12:45
GL 3561 Nuuk 12:40 12:41
NY 440 Reykjavik 13:25
GL 513 Nuuk 14:45 15:10
GL 561 Nuuk 23:20 Aflyst
22. august 2019
Rute Til Planlagt Forventet Status
GL 502 Ilulissat 08:45
GL 503 Nuuk 09:00
GL 501 Nuuk 10:00 Aflyst
GL 6408 Nuuk 10:00
GL 264 Sisimiut 10:05
GL 500 Ilulissat 10:35
GL 551 Nuuk 12:15
GL 555 Nuuk 12:25
GL 582 Ilulissat 12:35
GL 235 Sisimiut 12:40
GL 782 København 13:10
GL 580 Ilulissat 13:20
NY 440 Reykjavik 13:25
GL 534 Aasiaat 13:35
GL 265 Maniitsoq 14:35
GL 557 Nuuk 15:40
GL 513 Nuuk 15:40
GL 512 Ilulissat 15:45
GL 515 Nuuk 16:50
GL 1559 Nuuk 19:00